STRONA GŁÓWNA  |   LIGA I  |   LIGA II  |   OGŁOSZENIA  |   REGULAMIN  |   STATUT  |   KONTAKT  |  


 REGULAMIN
 1. ZAŁOŻENIA

  1. Celem "ALS" jest upowszechnienie siatkówki i rozwój sportu amatorskiego.
  2. Najważniejszą zasadą będzie rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

 2. REGULAMIN GRY

  1. "ALS"składa się z 1 i 2 ligi, liczących po 12 drużyn.
  2. Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników.
  3. W "ALS" nie mogą występować czynni zawodnicy klubów (posiadający licencję PZPS lub OZPS) za wyjątkiem IV ligii. Przed rozpoczęciem rozgrywek organizatorzy mogą sprawdzić prawidłowość zgłoszonych drużyn.
  4. Kobiety występujące w drużynie nie obejmują ograniczenia z pkt. 3.
  5. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
  6. Drużyna w czasie trwania sezonu zasadniczego może zgłosić pisemnie dodatkowych innych zawodników, nie przekraczając jednak limitu 14 zawodników (tylko w przypadku, jeżeli wcześniej zgłosiła mniej niż 12 zawodników). Nie dopuszcza się zgłoszenia do drużyny w czasie trwania rozgrywek zawodnika, który już był wcześniej zgłoszony w innej drużynie (nie dotyczy meczy kwalifikacyjnych do 2 Ligi). W fazie play-off nie może uczestniczyć zawodnik, który nie wystąpił w co najmniej 3 meczach rundy zasadniczej.
  7. W przypadku 2-krotnego niestawienia się drużyny na mecz w pełnym składzie (minimum 6 osób), zespół ten zostaje dyscyplinarnie usunięty z Ligi - tylko decyzją Zarządu.
  8. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na dwie ligi (1 i 2). 1 ligę będą tworzyły zespoły, które w poprzednim sezonie uzyskały miejsca w strefie 1-10 oraz te, które uzyskały awans z 2 ligi według zasad obowiązujących w poprzednim sezonie. Aby drużyna mogła zostać przyjęta do 1 ligi na powyższych zasadach musi posiadać w składzie minimum 3 zawodników z drużyny występującej w poprzednim sezonie i zawodnicy ci muszą zagrać przynajmniej w połowie meczy rundy zasadniczej – w przypadku niedopełnienia tego warunku drużyna zostanie ukarana odjęciem jednego punktu z każdego rozegranego meczu (w przypadku spornych kwestii decyzja należy do organizatorów).
  9. W fazie eliminacji drużyny rozegrają mecze systemem każdy z każdym. Następnie w poszczególnych ligach rozegrana zostanie faza finałowa play-off według załączonego przez organizatorów rozpisu. W pierwszej lidze drużyny, które w sezonie zasadniczym zajmą miejsca 1-8 będą rywalizować w o medale, drużyny z miejsc 9-12 zagrają o utrzymanie. Ostatnia drużyna spada bezpośrednio do drugiej ligi, przedostatnia zagra w barażu o utrzymanie z 2 drużyną 2 ligi, pierwsza drużyna 2 ligi awansuje do 1 ligi bezpośrednio.
  10. Spotkania rozpoczynają się o godz. 19.00 na Hali Sportowej przy ulicy Widok. Każdy mecz poprzedzi 15 minutowa rozgrzewka (rozpoczynająca się na 15 minut przed rozpoczęciem meczu). Drużyny są zobowiązane do stawienia się w gotowości do gry na sali 15 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku spóźnienia drużynie zostanie skrócona rozgrzewka lub nie będzie ona przysługiwać wcale. W przypadku nie stawienia się do 15 minut od wyznaczonej godziny meczu drużyny w pełnym składzie, sędzia ma obowiązek odgwizdania walkoweru dla przeciwników.
  11. Nie jest możliwe dopuszcznie do rozegrania spotkania zespołu złożonego z 5 zawodników. W przypadku przystąpienia do meczu drużyny z 7 zawodnikami w tym libero, to w przypadku kontuzji innego zawodnika libero może go zastąpić.
  12. W każdym meczu rozegrane zostaną 3 sety, do 25 punktów lub dwóch punktów przewagi. Za każdy wygrany set drużynie przysługuje 1 punkt, za przegrany 0 punktów. W przypadku walkoweru drużyna otrzyma jeden punkt ujemny.
  13. Każda drużyna ma obowiązek gry w jednolitych strojach sportowych z numerem na koszulce.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu meczu na minimum dwa tygodnie przed meczem.
  15. Poza zasadami z pozostałych punktów regulaminu, spotkania odbywać się będą zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Siatkówkę.
  16. Spotkania będą prowadzili sędziowie PZPS.
  17. Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów zostało rozpowszechnione w "Kronice Beskidzkiej". oraz na stronach ALS
  18. Warunkiem wystąpienia w Lidze jest wpłacenie wpisowego w wysokości 1200 zł przed trzecim meczem grupowym na numer konta 42105010701000002223684198 (Klub Sportowy ALS Bielsko-Biała ul. Armii Krajowej 58 ). Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
  19. Rozpoczęcie rozgrywek w pierwszy poniedziałek października br. roku.
  20. Zasady ustalania kolejności drużyn w tabeli:
   • punkty,
   • stosunek małych punktów,
   • wynik bezpośredniego spotkania.

 3. Postanowienia końcowe

  1. Zgłoszenie drużyny wypełnione na formularzu dostarczonym przez organizatorów należy złożyć organizatorom przed rozpoczęciem pierwszego meczu i musi zawierać imiona oraz nazwiska graczy, daty urodzenia i miejsce zamieszkania, osobę kontaktową (telefon). W przypadku występowania byłych zawodników klubowych należy podać nazwę klubu, w którym dany zawodnik występował i lata uczestnictwa w rozgrywkach.
  2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników. Każda drużyna musi wraz ze zgłoszeniem złożyć oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko podpisane przez wszystkich zawodników.
  3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją przepisów rozpatrują sędziowie, sprawy organizacyjne rozpatrują organizatorzy.

© 2006 Klub Sportowy ALS Bielsko-Biała. Wszytkie prawa zastrzeżone.